Ikc Merwede

U vindt bij integraal kindcentrum Merwede een leerzaam en uitdagend dagprogramma voor uw kind. Naar wens en behoefte maakt u gebruik van de diensten van het kindcentrum.

Wij bieden basisonderwijs vanuit de Merwedeschool en opvang vanuit peuteropvang De Ukkepuk en kinderopvang HINK

Ikc Merwede vergroot de wereld van het kind. We helpen kinderen die wereld te begrijpen en hun weg daarin te vinden. De wereld van de toekomst is tenslotte wat onze kinderen ervan maken. In een veilige omgeving zoeken we verbinding met elkaar. Samenwerking met ouders en partners is daarbij vanzelfsprekend. 
We werken aan een ikc waar kinderen echt een doorlopende lijn ervaren tussen opvang en onderwijs, waar ouders actief meedenken en hun kind(eren) ondersteunen, waar optimale zorg en kwaliteit hoog in het vaandel staan.