Buitenschoolse opvang Merwedeplein

BSO Merwedeplein

Welkom in de Buitenschoolse opvang van kinderopvang HINK, BSO Merwedeplein. Onze BSO biedt opvang aan kinderen van 4-13 jaar. De kinderen komen over het algemeen bij ons vanuit de scholen in Boven-Hardinxveld, maar ook kinderen van andere scholen zijn welkom wanneer vervoer van en naar de BSO op een verantwoordde manier door ouders kan worden geregeld. Wij bieden dan ook opvang op maat. De voor- en naschoolse opvang van kinderen van 4 tot 13 jaar maakt integraal onderdeel uit van Integraal Kindcentrum Merwede, als ook de opvang van kinderen van 0 tot 4 jaar KDV De Bloementuin.

Visie.
Onze visie is dat de buitenschoolse opvang een speelleercentrum moet zijn. In die volgorde: spelen is de basis. Al spelend leren kinderen.  Als professionals  zijn wij verantwoordelijk voor het scheppen van voorwaarden zodat wij de kinderen een veilige en tegelijkertijd uitdagende omgeving bieden. Zo kunnen zij  onbevangen spelen, ontdekken, experimenteren en ervaren. Zij leren zo zichzelf en hun omgeving kennen.

Integraal Kindcentrum Merwede heeft als onder titel “Talenten kleuren kinderen”. Dit betekent dat ieder kind wordt uitgedaagd om zijn talenten te leren kennen en ze ook mag ontwikkelen op zijn of haar eigen kleurrijke wijze. Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich in zijn eigen tempo. We hebben vertrouwen in de ontwikkeling van het kind. Wij dragen aan deze ontwikkeling bij door het individuele kind werkelijk te zien. We hebben daarbij aandacht voor zijn talenten, achtergrond en persoonlijke bagage.

Missie.
Als kinderen onze buitenschoolse opvang verlaten dan zijn zij zich bewust van hun talenten en hebben zij geleerd deze in te zetten om een doel te bereiken. De kinderen hebben geleerd hoe ze zelf informatie kunnen vinden en plezier kunnen beleven aan het leren van nieuwe vaardigheden en zienswijzen en aan het opdoen van nieuwe kennis. Ze zijn in staat om creatieve oplossingen te bedenken voor problemen die ze tegenkomen. Ze hebben zich zodanig ontwikkeld dat ze vanuit zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld een constructieve bijdrage willen en kunnen leveren aan de samenleving.

“Een veilige omgeving waar kinderen met veel plezier spelen en leren”.

We kenmerken de naschoolse tijd nadrukkelijk als vrije tijd; de kinderen zijn vrij een keuze te maken uit het programma dat hen aangeboden wordt. Sterker nog: afhankelijk van de leeftijd denken zij mee in het samenstellen van het activiteitenprogramma. En je even terugtrekken, lekker met een boekje of je vrienden op de bank of je vervelen tot het over gaat, dat kan natuurlijk ook!

Voor meer informatie kijk op onze website: www.onshink.nl of neem contact op via info@onshink.nl.