Kinderdagverblijf De Bloementuin

KDV De Bloementuin

Welkom in kinderdagverblijf De Bloementuin. Dit kinderdagverblijf is onderdeel van kinderopvang HINK. Ons kinderdagverblijf biedt opvang aan kinderen van 0-4 jaar. Indien passend kunnen incidenteel kinderen iets langer dan tot hun vierde jaar blijven. Wij bieden dan ook kinderopvang op maat.Kinderopvang HINK is een kinderopvangorganisatie, die als VOF is begonnen in 2014 door Hanneke Poppelier en Ina Mulder met kinderdagverblijf De Kleine Wei. Inmiddels zijn er in 2017 twee locaties bij gekomen. Dit zijn BSO Merwedeplein en KDV De Bloementuin.

Missie

De missie die kinderopvang HINK nastreeft is, een bijdrage te leveren in de ontwikkeling van kinderen. Zodat ze opgroeien tot zelfbewuste mensen, die eigen keuzes kunnen maken en hun leven vorm kunnen geven. Wij streven na dat kinderen zich bewust zijn van wie ze zijn en weten wie ze willen zijn en hun eigen identiteit leren vormen. We vinden het tevens belangrijk dat kinderen leren een goede balans te vinden tussen het eigen belang en het belang van anderen en zich bewust zijn van hun omgeving en de aarde waarop we leven.

Visie

Als kinderopvang zijn we mede-opvoeder van de kinderen samen met de ouders en zeker gezien de jonge leeftijd van de kinderen zijn we verantwoordelijk voor een veilig pedagogisch klimaat. Het overleg en afstemming met ouders vinden wij erg belangrijk.

We bieden kinderen uitdaging in taal, fysieke/motorische ontwikkeling, creativiteit, socialisatie en we laten hen bewust worden van normen en waarden. Dit betekent dat wij de kinderen iedere dag activiteiten aanbieden om alle ontwikkelingsgebieden te stimuleren. Binnen de Bloementuin werken we veel samen met de school en gebruiken we dezelfde thema’s als groep 1/2 van de Merwedeschool.

Tijdens de activiteiten die het thema ondersteunen streven we er naar alle ontwikkelingsgebieden aan bod te laten komen.

Kinderen leren van elkaar en de peuters kunnen ook samenspelen met de kinderen van groep 1/2 en zich al voorbereiden op de overgang naar school. Deze overgang verloopt hierdoor erg natuurlijk, omdat ze leerkrachten en kinderen al tegenkomen op het plein en in de gang.

We leren kinderen samenspelen en ook het delen van speelgoed en spullen. We leren kinderen op hun beurt te wachten en ook voor zichzelf op te komen.  

Professioneel opvoeden

In onze kinderopvang staat het kind centraal. We zijn ons er van bewust dat het creëren van een veilige omgeving  waarin kinderen zich vrij voelen zich te ontwikkelen, een grote verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Naast het zorg dragen voor een fysiek veilige omgeving, ligt er voor ons een belangrijke taak ten aanzien van het waarborgen van de emotionele veiligheid van kinderen en het bieden van een stimulerende omgeving. Deze krijgen vorm in de interactie tussen de pedagogisch medewerker en het kind enerzijds en de interactie tussen kinderen onderling anderzijds. De interactievaardigheden van de pedagogisch medewerker bepalen de kwaliteit van de opvang. Haar directe interacties met de kinderen, haar invloed op de interacties tussen de kinderen onderling en invloed op de interactie van het kind met de fysieke omgeving bepalen in hoge mate hoe het kind de opvang ervaart.

Voor meer informatie kijk op onze website: www.onshink.nl of neem contact op via info@onshink.nl.