Merwedeschool

Veilig, geborgen en vertrouwd
Kinderen leren en ontwikkelen zich het gemakkelijkst als zij zich gehoord en serieus genomen voelen. Onze leerkrachten spannen zich dagelijks in om die sfeer te scheppen, waarin kinderen het best leren en gedijen. Een vertrouwde sfeer waarin zij zich geborgen en veilig voelen en waarin waarden als saamhorigheid en respectvol omgaan met elkaar en anderen centraal staan. 

Kinderen leren bij ons, van ons én van elkaar. 
 

“Wat ik belangrijk vind is de manier van lesgeven en dat de leraren openstaan voor de kinderen. Ik zie bij mijn kinderen, dat als ze iets vertellen over wat ze echt vinden, dat er echt naar hen geluisterd wordt.”

Betrokken, gemotiveerd en professioneel
De Merwedeschool is trots op zijn leerkrachten. Ze geven om ‘hun’ kinderen en zetten zich met hart en overtuiging in voor hun ontwikkeling. Ze zijn professioneel en benaderbaar. Onze leerkrachten vinden een open houding belangrijk en bieden graag een luisterend oor. De lijnen zijn kort en u kunt de leerkrachten altijd aanspreken als u vragen hebt of iets met hen wil bespreken. Zij denken graag mee en verzinnen passende en creatieve oplossingen voor eventuele problemen. Dit doen zij altijd respectvol naar de kinderen en hun ouders toe. 

De Merwedeschool is een plek om samen te leren en samen te leven.
 

“Het beste vind ik de manier waarop de juffen zich persoonlijk inzetten voor mijn zoon met dyslexie. Wij zijn erg dankbaar voor de snelle diagnose en voor de stappen die ze daarna genomen hebben.”

Samenhangend en saamhorig
Op de Merwedeschool staan wij altijd achter uw kind. Ons vak is onderwijs geven, maar u bent natuurlijk dé expert als het gaat over uw kind. U kent uw kind als geen ander. Daarom vinden wij persoonlijk contact met ouders en hun inbreng heel belangrijk. Wij bieden de structuur, rust en goede sfeer waarin uw kind kan leren en zich kan ontwikkelen, maar goed onderwijs geven lukt niet zonder ouders. Wij willen het samen met u doen! 

De Merwedeschool is meer dan een school, het is een lerende gemeenschap!

“De onderwijzers luisteren echt naar de mening van de ouders en denken mee over een oplossing mocht er wat zijn. Ze staan altijd voor je klaar en je kunt ze altijd bereiken.”