Aandacht

Aandacht is een belangrijke kernwaarde van onze school. Alles wat aandacht krijgt, groeit; dat ervaren we als team en zien we ook bij de leerlingen. We zien elkaar en luisteren naar elkaar. Vanuit betrokkenheid willen we komen tot een goede relatie. Het uitgangspunt van ons onderwijs is het talent van de individuele leerling; Durven Ondernemen in Eigen Talent.

We bieden de leerlingen kansen om optimaal te presteren. Ieder kind is anders, heeft andere talenten, een andere manier van leren en meer of minder behoefte aan begeleiding. Door goed aan te sluiten bij wat individuele kinderen al kennen en kunnen, kan een leertraject worden uitgezet waarbij kinderen worden uitgedaagd. Wij kijken welke oefenstof het beste aansluit op zijn of haar behoeften en mogelijkheden en zoeken indien nodig naar nieuwe wegen. Kinderen die moeite hebben met de leerstof, laten wij deze extra of op andere manieren oefenen. Kinderen die de leerstof al snel onder de knie hebben, oefenen minder vaak en maken extra uitdagende opdrachten. 

Open, Positief, Eerlijk, Nieuwsgierig en Trots zijn belangrijke waarden die we met elkaar willen uitdragen en de kinderen willen meegeven met als doel het kind en zijn ouders/verzorgers de hand te reiken voor een zo goed mogelijke ontwikkeling naar de stip op de horizon.